allmänhet
Switch to english language
x
allmänhet
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Biobanker i Sverige

En biobank kan innehålla en eller flera provsamlingar bestående av biologiskt material som samlas in, förvaras, registreras och analyseras i avsikt att bevaras för olika ändamål exempelvis:

  • För uppföljning av din framtida vård och behandling
  • För framtida generationers diagnos, vård och behandling, vid t ex ärftliga sjukdomar
  • För att löpande utveckla bättre och säkrare analyser
  • För utbildning av personal inom vården
  • För medicinsk forskning som förbättrar vården. All forskning måste först etikprövas.

Foto: Staffan Claesson

Det finns runt 450 biobanker registrerade hos IVO. De största biobankerna finns inom regionerna där uppskattningsvis 90 % av alla biobanksprov i Sverige finns lagrade. Det finns också biobanker i privat regi och vid universitet. Enstaka biobanker finns även vid statliga myndigheter, t ex. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

PKU-biobanken

I Sverige tas prov på alla nyfödda för att diagnosticera ett antal medfödda sjukdomar för vilka det är viktigt att starta behandling tidigt. Efter analyserna sparas proverna i PKU-biobanken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Du kan läsa mer om PKU-biobanken på deras webbplats HÄR>>.

 

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: