Allmän information om biobankslagen och biobanker

Här finns information om biobankslagen, biobanker i Sverige och biobanksinformation till allmänheten.