Allmän information om biobankslagen och biobanker – länk

Här finns information om biobankslagen, biobanker i Sverige och biobanksinformation till allmänheten.