Nyheter

FRÅN BIOBANK SVERIGE, JUNI 2022. #32

Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

I en ny rapport av Biobank Sverige synliggörs vikten av en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur för både vård och forskning.
» Läs rapporten här

Se också:
» Forskningspolitiska dagen 2022 - En tydlig fingervisning om värdet av biobanker
Biobankslag

Förslag om ny biobankslag

Regeringskansliet har meddelat att det pågår en lagrådsremiss om att den nuvarande biobankslagen ska ersättas av ny lagstiftning. Biobank Sverige har summerat huvuddragen kring det nya förslaget.
» Läs mer om förändringarna i lagförslaget
e-utbildning

Uppdaterad e-kurs inkluderar processen för CTR

E-kursen "Snabbguide biobanksansökan" förklarar nu även processen för ansökan om biobanksprov enligt det nya regelverket för kliniska läkemedelsprövningar (EU 536/2014).
» Till e-utbildningen Snabbguide biobanksansökan
» Till e-utbildningen Biobankslagen
psk

Fortsatt samverkan och ökad synlighet ska stärka stödet från Provservicekoordinatorer

Biobank Sveriges Provservicekoordinatorer (PSK) ger stöd till forskare som vill använda operativ biobanksservice vid insamling av prov för forskning på flera orter. De hjälper också till att identifiera befintliga biobanksprov.

» Läs mer om hur PSK stärker stödet till forskare
Linda film

Anmäl dig till Nordic Biobank Conference 2022!

För första gången anordnas en nordisk biobankskonferens. Ta del av det senaste inom biobankning, utbyt kunskaper och inled samarbeten med nordiska kollegor. Konferensen arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 6-8 september.
» Se filmen om konferensen och sprid den gärna vidare
» Läs mer om programmet och anmäl dig på nbc.biobanksverige.se
The Nordic Biobank Conference 2022 is jointly organized by the Nordic countries, including Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. The conference is hosted by Biobank Sweden with local project organization by Biobank Väst in Gothenburg.

Frågestund och paneldiskussion: Regelverk för forskning med hälsodata och prov

Biobank Sverige bjuder in forskare och andra intresserade till en digital diskussion den 16 september om användningen av hälsodata och prov i forskning. Skicka in dina frågor till panelen senast 19 augusti 2022.

» Läs mer och registrera dig
Datum

Biobank Cohort Forum - nytt webbinarium

Onsdag 5 oktober gästas vi av Christopher D. Whelan, Associate Director & Head of Translational Genetics, Biogen. I fokus står proteomik och UK Biobank.
» Läs mer och registrera dig
Datum 5 okt

Europe Biobank Week - i nytt format

Europe Biobank Week görs i år om till en spännande Road Show. Under ett antal månader kommer seminarium med olika teman att arrangeras i bland annat Tyskland, Italien och Österrike.

» Läs mer på BBMRIC-ERIC.eu
Road Trip

Ny FAQ

Vad innebär ett etikgodkännande och hur förhåller sig etikgodkännandet till biobankslagstiftningen?

» Se samtliga FAQ på Biobank Sveriges webbplats
Glad sommar
Vid frågor kontakta:
info@biobanksverige.se

Ansvarig utgivare:
Sonja Eaker, Ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige (info@biobanksverige.se)
BiobankSverige-vit
linkedin twitter