Nyheter

FRÅN BIOBANK SVERIGE, JUNI 2020. #24

Nationell samordnad biobankning med anledning av SARS-CoV-2 och covid-19

Covid-19, som orsakas av viruset SARS-CoV-2, resulterar i att det på regionernas sjukhus tas många prov. Detta för att undersöka om den enskilda patienten har covid-19, eller om de har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2. Förutom den direkta diagnostiken är prov tillsammans med data också en förutsättning för att utvärdera och förbättra diagnostik, behandlingar, vägleda rekommendationer och för att öka förståelsen …

» Läs mer
Unik biobank för corona-forskning

Unik biobank för corona-forskning

När corona-pandemin var ett faktum la forskarna på Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska Institutet allt annat åt sidan. Nu lägger de grunden till en biobank som blir väldigt värdefull för forskare över hela världen. Hans-Gustaf Ljunggren är läkare och professor i infektionsmedicin, och var med och grundade Centrum för Infektionsmedicin vid Karolinska institutet i Huddinge. De cirka 70 forskarna vid …

» Läs mer
Sophia Paghil beskuren

Sophia Pagil: ny jurist på Biobank Sverige och Genomic Medicine Sweden

Den 1 april i år började Sophia Pagil arbeta på Biobank Sverige och Genomic Medicine Sweden (GMS). Hon kommer ingå i dessa aktörers gemensamma nationella arbetsgrupper för att löpande utreda juridiska frågeställningar. Sophia kommer även bistå vid förfrågningar som inkommer till Biobank Sveriges juridiska Helpdesk (tidigare ELSI Helpdesk). Sophia är 30 år, bor i Mölndal och kommer arbeta från Biobank …

» Läs mer
En bild av ...

Lätt att göra rätt

Lätt att göra rätt (LAGR) är ett paraplyprojekt som syftar till att planera, genomföra och koordinera arbete inom Biobank Sverige som ska underlätta för forskning på biobanksprov. Ursprunget till projektet är strategiska satsningar föreslagna av representanter från universitet och näringsliv. Projektet ska kartlägga och föreslå konkreta aktiviteter för delmål inom två fokusområden: Bättre förutsättningar för ansökningar och underlättande av ansökningsprocessen. …

» Läs mer
shutterstock_510957727

Nordic Biobank Forum 2020

Den 3-4 mars hölls den 9:e upplagan av Nordic Biobank Forum där representanter från de nordiska biobankerna träffas för runda-bordssamtal om angelägna beröringspunkter. Detta år arrangerades mötet av Färöarnas nationella biobank och fokus låg på implementering av den nya biobanksstandarden ISO 20387. Från Sverige deltog Karolin Bergenstråhle och Malin Åsblom (Uppsala Biobank) och Lena Thunell (Linköpings Biobanksfacilitet). Totalt deltog ett …

» Läs mer
Microtubes and micropipet lab test

European Conference on Rare Disease & Orphan Products (ERCD)

Europas största patientorganiserade konferens om sällsynta diagnoser fick i år ställa in konferensen på Stockholmsmässan och för första gången genomföras som ett online event. Årets temat var ”the journey of living with a rare disease in 2030”. Under två dagar var patienten i fokus i frågeställningar rörande förbättringar inom behandling och insamling av patientdata. Många intressenter behöver arbeta tillsammans för …

» Läs mer

Notiser

Uppdaterade och nya dokument

S1. Strategisk plan Biobank Sverige (ny version)

K5a Signering av MTA och avtal med Tredje man (en karta över vem som ska skriva under vilket avtal)

L2a1a Exempel på formulering gällande överföring av villkor i L2a1 till Tredje man (finns även tillgänglig på engelska)
E7. Begäran om att biobanksprov överlämnas till annan vårdgivare och laboratorium för utlåtande eller analys

D3. Samtycke för provtagning av ”extra” blodprov för ändamålen metodutveckling och kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin

Samtliga dokument återfinns på sidan Alla dokument samt sidan Om Biobank Sverige
flaskor_transparent_660px
Vid frågor kontakta:
info@biobanksverige.se

Chefer för Regionala biobankscentrum
Norra regionen: Jenny Åkerblom (jenny.akerblom@regionvasterbotten.se)

Uppsala/Örebroregionen: Sonja Eaker (rbc@rbcuppsalaorebro.se)

Stockholm-Gotland regionen: Lena Brynne (biobankscentrum.lsf@sll.se)

Sydöstra regionen:
Gunilla Bergström (Gunilla.Bergstrom@regionostergotland.se)

Västra Götalandsregionen:
Linda Paulson (rbcvast@vgregion.se)

Södra sjukvårdsregionen:
Marie Sverud (Marie.B.Sverud@skane.se)

Ansvarig utgivare:
Sonja Eaker, Ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige (info@biobanksverige.se)
gladsommar
BiobankSverige-vit
linkedin twitter