Nyheter

FRÅN BIOBANK SVERIGE, JUNI 2021. #28

Ny IT-enhet ska förbättra det
svenska biobanksregistret

Från och med 1 juli kommer Biobank Sverige IT att hantera driften och utvecklingen av det nationella biobanksregistret. Detta innebär nya möjligheter till att möta biobankernas behov men också för att tänka nytt.

» Läs mer
Samordning nationella utplock_2

Nytt projekt ska förenkla ansökan vid
kliniska prövningar

Genom stöd från Vinnova ska Biobank Sverige utveckla en digital infrastruktur för att förenkla och tidsoptimera ansökningsprocessen när biobanksprov ingår i en klinisk läkemedelsprövning. Arbetet görs i nära samarbete med Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

» Läs mer
PKU_3 bilder_omgjord Emma_NY

Digitalisering ska säkra PKU-biobankens framtid

PKU-biobanken moderniseras för att säkra den nationella biobankens framtid och skapa goda förutsättningar för vård, forskning och utveckling. Med medel från Vinnova pågår nu ett omfattande arbete med att digitalisera den provdata som finns i PKU-biobanken.

» Läs mer
Samordning nationella utplock_1

Förstudie erbjuder möjlighet till digital signering

Med anledning av en stor efterfrågan på digitala alternativ för att signera avtal och ansökningar för biobankning har en förstudie inom Biobank Sverige resulterat i en möjlig lösning.

» Läs mer

Tobias Sjöblom: “Synlighet för våra provsamlingar medför ökade möjligheter

I en längre intervju berättar Tobias Sjöblom om fördelarna med forskningsinfrastrukturen BBMRI-ERIC, vad Finland gör så bra inom biobankning och utmaningarna med internationell samverkan.

» Läs mer

Samarbetet avgörande inom SCAPIS genetik

Med sina 30 000 deltagare är SCAPIS ett världsunikt projekt. Karolinska Institutets biobank ansvarar för att extrahera och förvara DNA, något som har krävt noggrann planering och samverkan med bland annat Biobank Sverige.

» Läs mer
Samordning nationella utplock

Nationell samordning ska underlätta utplock av vätskebaserade prov

För att nationella utplock ska kunna göras på ett så effektivt sätt som möjligt behövs nationell samordning. Just nu pågår ett pilotprojekt vars mål är en nationell modell som gör att prov från nationella provsamlingar kan levereras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt till forskning.

» Läs mer

Rapport från Vårmöte Patologi & Cytologi 2021

Biobank Sverige deltog under mötet och presenterade bland annat aktuella förbättringsområden, svenska biobanksregistret och vikten av lösningar för att reducera tiden för administration.

» Läs mer

Biobank Sverige på Europe Biobank Week 2021

Den europeiska biobankskonferensen Europe Biobank Week äger rum mellan 8 och 10 november. Liksom förra året är konferensen helt digital. Planeringen för Biobank Sveriges deltagande är i full gång och fler detaljer kommer längre fram. Besök konferensens webbplats europebiobankweek.eu för mer information om innehåll, slutdatum för att skicka in abstracts och anmälan.
Omgjord banner till nyhetsbrev

Välkommen till Nordic Biobank Conference
8-10 mars 2022 i Göteborg

För första gången anordnas en nordisk biobankskonferens. Dagarna ger deltagarna från de nordiska länderna en möjlighet att utbyta kunskap, etablera nätverk och stärka det nordiska samarbetet inom biobankning.

Boka in dagarna redan nu och ta löpande del av information på konferensens webbplats biobanksverige.se/nbc. Registrering och Call for Abstract öppnar den 1 september.
Konferensen arrangeras gemensamt av de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Biobank Sverige är värd för konferensen med lokal projektledning av Biobank Väst.

Notiser

Biobankning av covid-19 prov med stöd av Vetenskapsrådet

Under 2020 tilldelades Biobank Sverige 10 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att finansiera en covid-19-biobank inom hälso- och sjukvårdsregionerna. En arbetsgrupp inom Biobank Sverige delade upp tilldelningen i två omgångar. Under första omgången fördelades cirka 4,7 miljoner kronor i 17 av 21 regioner vilket omfattade bevarande av cirka 30 000 biobankprov. Tilldelning av omgång 2 pågår. SciLifeLab i samarbete med Biobank Sverige har tagit fram portalen biobanks.covid19dataportal.se där provsamlingar relaterade till covid-19 görs tillgängliga.

» Läs mer

Nyheter dokument

• L1, N1a, N3a har fått ett nytt fält för CIV-ID som används vid klinisk prövning av medicinteknisk produkt.
• K4 och M3 är uppdaterat med information gällande CIV-ID.
• M1 och M2 har uppdaterats rent språkligt men också med vissa förtydliganden med mera.
• C6 har uppdaterats med tydligare information kring provservicekoordinatorernas roll. Det har även tillkommit några poster i listan över förkortningar och det har gjorts mindre justeringar i texten.
Glad sommar
Vid frågor kontakta:
info@biobanksverige.se

Ansvarig utgivare:
Sonja Eaker, Ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige (info@biobanksverige.se)
BiobankSverige-vit
linkedin twitter