Ny jurist på Biobank Sverige och Genomic Medicine Sweden

Ny jurist på Biobank Sverige och Genomic Medicine Sweden

Den 1 april i år började Sophia Pagil arbeta på Biobank Sverige och Genomic Medicine Sweden (GMS). Hon kommer ingå i dessa aktörers gemensamma nationella arbetsgrupper för att löpande utreda juridiska frågeställningar. Sophia kommer även bistå vid förfrågningar som...
Unik biobank för corona-forskning

Unik biobank för corona-forskning

När corona-pandemin var ett faktum la forskarna på Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska Institutet allt annat åt sidan. Nu lägger de grunden till en biobank som blir väldigt värdefull för forskare över hela världen. Hans-Gustaf Ljunggren är läkare och...
Biobank Sveriges strategiska plan publicerad

Biobank Sveriges strategiska plan publicerad

Strategin innehåller bland annat Biobank Sveriges vision, övergripande mål samt vilken nytta Biobank Sverige stävar efter att ge. För att uppnå uppsatta mål är tanken att den Strategiska planen ska användas som ett stöd i planering av den konkreta verksamheten som...
Tove Fall: Biobanker är en förutsättning för biologisk forskning

Tove Fall: Biobanker är en förutsättning för biologisk forskning

In English Det är tack vare prov från biobanker som Tove Fall kan undersöka vad som förändras när en person går från att vara frisk till att få diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom. Biobanker ger forskarna nya verktyg för att få fram information om hur sjukdomar kan...