SÖKSök

Arkiv: 2020

Biobank Sverige får 10 miljoner för samordning av covid-19-prov

Biobank Sverige har fått finansiering från Vetenskapsrådet för att nationellt samordna biobankning och tillgång till prov kopplade till covid-19. Satsningen är på 10 miljoner kronor och medlen kommer att fördelas under åren 2020 – 2021. En nationell arbetsgrupp inom Biobank Sverige finns på plats sedan en tid tillbaka. Prov med koppling till sjukdomen covid-19 som […]

Läs mer

Mer involverade patienter ger bättre vård

Medicinsk forskning är en hörnsten i arbetet för att vården ska kunna erbjuda bättre behandlingar. Allt från influensa till cancer. Det finns ytterligare en grupp, som är viktig i processen för att ta fram nya läkemedel eller behandlingar: patienterna.

Läs mer

European Conference on Rare Disease & Orphan Products (ERCD)

Europas största patientorganiserade konferens om sällsynta diagnoser fick i år ställa in konferensen på Stockholmsmässan och för första gången genomföras som ett online event. Årets temat var ”the journey of living with a rare disease in 2030”. Under två dagar var patienten i fokus i frågeställningar rörande förbättringar inom behandling och insamling av patientdata. Många […]

Läs mer

Nordic Biobank Forum 2020

Den 3-4 mars hölls den 9:e upplagan av Nordic Biobank Forum där representanter från de nordiska biobankerna träffas för runda-bordssamtal om angelägna beröringspunkter. Detta år arrangerades mötet av Färöarnas nationella biobank och fokus låg på implementering av den nya biobanksstandarden ISO 20387. Från Sverige deltog Karolin Bergenstråhle och Malin Åsblom (Uppsala Biobank) och Lena Thunell […]

Läs mer

Lätt att göra rätt

Lätt att göra rätt (LAGR) är ett paraplyprojekt som syftar till att planera, genomföra och koordinera arbete inom Biobank Sverige som ska underlätta för forskning på biobanksprov. Ursprunget till projektet är strategiska satsningar föreslagna av representanter från universitet och näringsliv. Projektet ska kartlägga och föreslå konkreta aktiviteter för delmål inom två fokusområden: Bättre förutsättningar för […]

Läs mer
1 3 4 5 6 7 9