Joar Franzén: Bättre förebyggande behandling mot magcancer

Joar Franzén: Bättre förebyggande behandling mot magcancer

In English Magsäckscancer är en av de vanligare cancerformerna och den tredje vanligaste orsaken till att människor dör i cancer. Varje år upptäcks runt 1000 nya fall i Sverige. I mer än hälften av fallen ligger en infektion av bakterien Helicobacter pylori bakom...
Biobank Sverige får 10 miljoner för samordning av covid-19-prov

Biobank Sverige får 10 miljoner för samordning av covid-19-prov

Biobank Sverige har fått finansiering från Vetenskapsrådet för att nationellt samordna biobankning och tillgång till prov kopplade till covid-19. Satsningen är på 10 miljoner kronor och medlen kommer att fördelas under åren 2020 – 2021. En nationell arbetsgrupp...
Eskil Degsell: Mer involverade patienter ger bättre vård

Eskil Degsell: Mer involverade patienter ger bättre vård

In English Medicinsk forskning är en hörnsten i arbetet för att vården ska kunna erbjuda bättre behandlingar. Allt från influensa till cancer. Det finns ytterligare en grupp, som är viktig i processen för att ta fram nya läkemedel eller behandlingar: patienterna....

European Conference on Rare Disease & Orphan Products (ERCD)

Europas största patientorganiserade konferens om sällsynta diagnoser fick i år ställa in konferensen på Stockholmsmässan och för första gången genomföras som ett online event. Årets temat var ”the journey of living with a rare disease in 2030”. Under två dagar var...

Nordic Biobank Forum 2020

Den 3-4 mars hölls den 9:e upplagan av Nordic Biobank Forum där representanter från de nordiska biobankerna träffas för runda-bordssamtal om angelägna beröringspunkter. Detta år arrangerades mötet av Färöarnas nationella biobank och fokus låg på implementering av den...