Ny upplaga av Biobanksguiden

Ny upplaga av Biobanksguiden

Nu finns en uppdaterad svensk version av vår Biobanksguide publicerad. Guiden finns på sidan ALLA DOKUMENT eller kan laddas ner HÄR >>

Ny upplaga av Biobanksguiden

Nu finns en uppdaterad svensk version av vår Biobanksguide publicerad. Guiden finns på sidan ALLA DOKUMENT eller kan laddas ner HÄR >>

Kan polisen begära ut prov ur biobanker inom hälso- och sjukvården?

Nej, men det kan inte helt uteslutas utan lagändring. Brottsutredning är inte ett tillåtet ändamål för hälso- och sjukvårdens biobanker inklusive PKU biobanken. Dock innebär biobankslagen inte ett generellt hinder mot att använda tvångsmedel enligt rättegångsbalken...

Film om sjukvårdsintegrerad biobankning

Vill du veta mer om hur biobankning fungerar och följa vad som händer med ett prov från provtagning till nedfrysning? Se filmen av Uppsala Biobank som visar hur sjukvårdsintegrerad biobankning går till, med insamling av prover för forskning via rutinsjukvården. Du kan...