Sex steg i praktiken för tillgång till biobanksprov

För dig som är ansvarig för en forskningsstudie och behöver veta hur man kan få tillgång till biobanksprov finns en uppdaterad instruktion tillgänglig på Biobank Sverige. Dokument K1b, innehåller steg-för-steganvisning, checklistor och samling av olika exempel och...

IT-strategi för Biobank Sverige är fastställd

Som en del av uppdraget från Biobank Sveriges styrgrupp har projektledare för nationell IT strategi genomfört en behovskartläggning med syfte att göra en nulägesanalys till grund för en nationell IT-strategi. Arbetet med behovskartläggningen har koordinerats av...