BBMRI-ERIC webinar om MTA

Material- och dataöverföringsavtal (MTA/DTA) är viktiga avtalsdokument för att kunna överföra prov eller data i forskningsprojekt. Men när är en MTA / DTA verkligen nödvändig och vad ska inkluderas? Vem har auktoritet att underteckna dessa avtal? BBMRI-ERIC har...

Biobank Sverige deltar i Almedalen

Är de stora satsningarna som görs inom Biobank Sverige, Genomics Medicine Sweden, Kvalitetsregisterorganisationerna och genom det Vinnovafinansierade projektet ”Ett friskare Sverige genom bättre förutsättningar för forskning på biobanker och hälsodata” rätt väg...
PKU screening för nyfödda utökas

PKU screening för nyfödda utökas

Socialstyrelsen har beslutat att hälso- och sjukvården även bör erbjuda screening för svår kombinerad immunbrist (SCID). SCID är en allvarlig ärftlig sjukdom där immunsystemet fungerar mycket dåligt eller inte alls. Sjukdomen debuterar oftast inom de tre första...

Första mötet för Patientrådet

Pressmeddelande från Socialdepartementet: Fredag den 28 juni sammanträder det nyinrättade Patientrådet för första gången. Rådet, som leds av socialminister Lena Hallengren, ska utgöra en mötesplats och ett diskussionsforum för angelägna hälso- och sjukvårdsfrågor...

Chefsjurister kräver modern lagstiftning om patientdata

Det krävs förändringar av lagstiftningen för att digitaliseringens möjligheter ska komma till maximal nytta inom hälso- och sjukvården. I en artikel i Digital Hälsa begär chefsjurister från Sveriges sju största regioner – att regeringen ”snarast” ska tillsätta en...