Hemsida för registerforsknig

Vetenskapsrådet har nu publicerat en hemsida om registerforskning, Registerforskning.se Där det även finns informaion om biobanker och registerforskning.  

SKL anser att staten borde ta större ansvar för biobanker

SKL anser att staten borde ta större ansvar för biobanker SKLs styrelse skriver att de ställer sig bakom den motion med krav på att de statliga forskningsinvesteringarna bör öronmärkas till att utveckla biobanker i landsting. Styrelsen  framhåller betydelsen av en...
Svensk-danskt life science möte där biobanker stod i fokus

Svensk-danskt life science möte där biobanker stod i fokus

Svensk-danskt life science möte där biobanker stod i fokus Nationella biobanksrådet representerades av Therese Fagerqvist vid ett svensk-danskt life science-möte nyligen. Tidningen LIFe time rapporterade från mötet där biobanker var ämnet för dagen. Läs artikeln...