E-Learning om biobankslagen

E-Learning om biobankslagen

E-learning om biobankslagen Läkemedelsakademin, Nationella biobanksrådet, ASCRO och LIF har i ett samarbete tagit fram en grundläggande utbildning i biobankslagen. Mer information om utbildningen som grundar sig på material framtaget av Nationella biobanksrådet finns...

Strukturomvandlingsprojekt i Västra Götalandsregionen

Strukturomvandlingsprojekt i Västra Götalandsregionen Inom Västra Götalandsregionen pågår ett projekt där Sahlgrenska biobank (SaB) har i uppdrag att organisatoriskt sammanföra och långsiktigt ansvara för alla provsamlingar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt...