x
Basic information in english

KONTAKT

DELA

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn
Nationella Biobanksrådet
VÄLKOMMEN TILL BIOBANKSVERIGE.SE

Förvaltas av Nationella biobanksrådet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

x

Personal

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården

Här finns information för dig som ska följa Biobankslagens krav om hantering av prov. Alla prov berörs inte av biobankslagen. Undantagna är rutinprov som tas i vårdsyfte och som inte sparas längre än två månader efter avslutad analys. Undantaget omfattar inte prov som tas för forskning eller klinisk prövning.

LADDA NED