nationell biobankskonferens
Sök
Basic information in english
x
nationell biobankskonferens
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Program konferens

DAG 1 (26 mars)

Moderator: Lisa Kirsebom

8:30–9:30

Registrering

9:30–9:40

Välkommen och introduktion av konferensdagarna

Sonja Eaker Fält, Ordförande beredningsgruppen Biobank Sverige, chef RBC Uppsala Örebro
Linda Paulson, Chef Biobank Väst (Biobank Väst är regional värd för konferensen)

9:40–10:05

The role of biobanks in genetic discovery and precision medicine

Kristian Hveem, Head of Hunt Biobank, member of Biobank Sweden International Scientific Advisory Board

10:05–10:30

Presentation från International Scientific Advisory Board

10:30–11:00

Fika, utställning och postrar

11:00–11:40

Sveriges långsiktiga satsning på life science

Jenni Nordborg, Chef regeringens life science kontor

11:45–12:30

Ett helhetskoncept för digitalisering av biobanksprocesser – att effektivisera och koordinera biobanksaktiviteter

Lena Brynne, Chef Stockholms medicinska biobank
Fia Malmström, Processledare och kvalitetsansvarig Stockholms medicinska biobank

12:30–13:30

Lunch, utställning och postrar

13:30–15:00

Workshop 1: Nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning – en resurs för forskning

Workshop 2: Kohorter – en guldgruva för forskare
Elin Thysell och Anders Johansson, Forskare/Provservicekoordinator Biobank Sverige, nod Umeå

15:00–15:30

Fika, utställning och postrar

15:30–16:00

Hur ökar vi värdet av våra vårdprovsamlingar?

Maria Liljander och Elisabeth Norén, Biobanksstrateger Biobank Sverige

16:00–16:30

All BBMRI-ERIC working groups and Sweden’s participation in the European research infrastructure for biobanking

Andrea Wutte, Head of BBMRI-ERIC QM Service

16:30–17:00

Vikten av ett fungerande kvalitetsledningssystem för biobanker- implementering av den internationella ISO standarden

Lena Morgan, Projektledare SIS Swedish Standard Institute

17:00–17:30

Turning hospital biobank data into real world evidence using artificial intelligence tool

Samu Kurki, Senior data scientist Auria Biobank

17:30–17:45

Avslutning av dagen

19:00

Konferensmiddag på Universeum med guidad tur

 

DAG 2 (27 mars)

Moderator: Lisa Kirsebom

8:15–8:20

Välkommen och introduktion av konferensdagen

8:20–9:00

Biobank Sverige- den nya nationella forskningsinfrastrukturen

Sonja Eaker Fält, Ordförande beredningsgruppen Biobank Sverige, chef RBC Uppsala Örebro
Tobias Sjöblom, Föreståndare forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige

9:00–10:00

Goda exempel på hur biobanker kan användas inom forskning- perspektiv från akademin, industrin samt hälso-och sjukvården

Vad betyder biobanksprover för AstraZeneca?
Karin Gedda, Associate director på AstraZeneca

SCAN-B: populations-baserad biobankning med molekylär analys av prognostiska och behandlings-prediktiva markörer i bröstcancer
Åke Borg, Professor Lunds universitet

Forskare som använt vårdprovsamlingar

10:00–10:30

Ny EU-förordning om kliniska prövningar ställer krav på ett förstärkt svenskt samarbete

Catharina Forzelius, TF Gruppchef Läkemedelsverket

10:30–11:00

Fika, utställning och postrar

11:00–12:30

Workshop 3: Preanalytiska fel kräver tid och energi- var står provkvalitetsforskningen idag?
Åsa Torinsson Naluai, Forskare Biobank Väst/Sahlgrenska akademin
Kristina Lind, Projektledare Biobank Väst

Workshop 4: Storskaliga molekylärbiologiska analyser som tar dig in i framtiden
Sanela Kjellqvist, Head of IT and customer relations KI Biobank

Workshop 5: Så kan den nationella IT-strategin för biobanker bli en framgång
Christian Bruzelius, Projektledare nationell IT-strategi Biobank Sverige

12:30–13:30

Lunch, utställning och postrar

13:30–15:15

Lagar och regler som påverkar hanteringen av biobanksprover

GDPR – ett år efter införandet
Ulrika Harnesk, jurist på Datainspektionen

ELSI helpdesk- etisk och juridisk rådgivning
Camilla Östergren, jurist ELSI helpdesk Biobank Sverige

Anpassningar i biobankslagen
Gunilla Bergström, chef RBC Sydöstra

15:15–15:45

Fika, utställning och postrar

15:45–16:45

Paneldiskussion

16:45–17:00

Avslutning och summering av konferensdagarna

Programmet är preliminärt och uppdateras löpande.

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: