nationell biobankskonferens
Sök
Basic information in english
x
nationell biobankskonferens
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Program konferens

DAG 1 (26 mars)

Moderator: Lisa Kirsebom

8:30–9:30

Registrering

9:30–9:40

Välkommen och introduktion av konferensdagarna

Sonja Eaker Fält, Ordförande beredningsgruppen Biobank Sverige, chef RBC Uppsala Örebro
Linda Paulson, Chef Biobank Väst (Biobank Väst är regional värd för konferensen)

9:40–10:05

The role of biobanks in genetic discovery and precision medicine

Kristian Hveem, Head of the National Danish Biobank, member of Biobank Sweden International Scientific Advisory Board

10:05–10:30

Presentation från International Scientific Advisory Board

10:30–11:00

Fika, utställning och postrar

11:00–11:40

Sveriges långsiktiga satsning på life science

Jenni Nordborg, Chef regeringens life science kontor

11:45–12:30

Ett helhetskoncept för digitalisering av biobanksprocesser – att effektivisera och koordinera biobanksaktiviteter

Lena Brynne, Chef Stockholms medicinska biobank
Fia Malmström, Processledare och kvalitetsansvarig Stockholms medicinska biobank

12:30–13:30

Lunch, utställning och postrar

13:30–15:00

Workshop 1: Nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning – en resurs för forskning
Workshop 2: Kohorter – en guldgruva för forskare

15:00–15:30

Fika, utställning och postrar

15:30–16:00

Hur ökar vi värdet av våra vårdprovsamlingar?

Maria Liljander och Elisabeth Norén, Biobanksstrateger Biobank Sverige

16:00–16:30

All BBMRI-ERIC working groups and Sweden’s participation in the European research infrastructure for biobanking

Andrea Wutte, Head of BBMRI-ERIC QM Service

16:30–17:00

Vikten av ett fungerande kvalitetsledningssystem för biobanker- implementering av den internationella ISO certifieringen

Lena Morgan, Projektledare SIS, Swedish Standard Institute

17:00–17:30

Turning hospital biobank data into real world evidence using Artificiell Intelligence tool

Samu Kurki, Senior data scientist, Auria Biobank

17:30–17:45

Avslutning av dagen

19:00

Konferensmiddag på Universeum med guidad tur

 

DAG 2 (27 mars)

Moderator: Lisa Kirsebom

8:15–8:20

Välkommen och introduktion av konferensdagen

8:20–9:00

Biobank Sverige- den nya nationella forskningsinfrastrukturen

Sonja Eaker Fält, Ordförande beredningsgruppen Biobank Sverige, chef RBC Uppsala Örebro
Tobias Sjöblom, Föreståndare forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige

9:00–10:00

Goda exempel på hur biobanker kan användas inom forskning- perspektiv från akademin, industrin samt hälso-och sjukvården

10:00–10:30

Ny EU-förordning om kliniska prövningar ställer krav på ett förstärkt svenskt samarbete

10:30–11:00

Fika, utställning och postrar

11:00–12:30

Workshop 3: Preanalytiska fel kräver tid och energi- var står provkvalitetsforskningen idag?
Workshop 4: Molekylärbiologiska analyser som tar dig in i framtiden
Workshop 5: Så kan den nationella IT-strategin för biobanker bli en framgång.
Christian Bruzelius, Nationell IT-strateg

12:30–13:30

Lunch, utställning och postrar

13:30–15:15

Lagar och regler som påverkar hanteringen av biobanksprover

15:15–15:45

Fika, utställning och postrar

15:45–16:45

Paneldiskussion

16:45–17:00

Avslutning och summering av konferensdagarna

Programmet är preliminärt och uppdateras löpande.

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: