nationell biobankskonferens
Sök
Basic information in english
x
nationell biobankskonferens
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Program kurser

I anslutning till Nationell Biobankskonferens 2019 erbjuds två kurser. Dagen före konferensen, måndag 25 mars, ges en grundläggande kurs i biobankning. Kursen lyfter viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar, avtal och dokument skrivs och hur prover för biobankning praktiskt bör hanteras. Dagen efter konferensen, torsdag 28 mars, ges en kurs i kvalitetssäkring vid biobankning. Kursen tar upp kvalitetssäkring av prover och flöden vid biobanking samt gällande och kommande ISO riktlinjer.

Grundläggande kurs i biobankning (25 mars)

10:30–10:45

Välkommen och introduktion av kursen

10:45–11:45

Introduktion till biobankning och biobankslagen. Kristina Lind, Biobank Väst.

11:45–12:45

Lunch

12:45–13:45

Etikprövning – hur fungerar det och vad bör man tänka på ur ett biobanksperspektiv? Wahida Sarwari, Biobank Väst/Core Facilities Sahlgrenska akademin.

13:45–14:30

Tillgång till prov för forskning – biobanksansökan och avtal. Wahida Sarwari, Biobank Väst/Core Facilities Sahlgrenska akademin.

14:30–14:45

Fika

14:45–15:30

forts. Tillgång till prov för forskning – biobanksansökan och avtal. Wahida Sarwari, Biobank Väst/Core Facilities Sahlgrenska akademin.

15:30–17:00

Viktiga aspekter vid provtagning och provhantering för biobankning. Kristina Lind, Biobank Väst.

Programmet är preliminärt. Kursen ges på svenska.

Pris: 1500 kr exkl. moms. I priset ingår fika, lunch och kursmaterial.
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Kurslokal meddelas senare.
Målgrupp: Kursen riktar sig till verksamhetschefer, forskare, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor, ny biobankspersonal och andra som kommer i kontakt med biobankning.
Arrangör: Biobank Väst

» Anmälan till biobankskurs
Använd den här länken om du enbart vill anmäla dig den grundläggande biobankskursen 25 mars 2019.

» För anmälan till Nationell Biobankskonferens och grundläggande kurs i biobankning

Kurs i kvalitetssäkring
(28 mars)

8:30–8:45

Welcome and introduction

8:45–10:00

Standardization. Mikael Kubista, TATAA Biocenter.

10:00–10:15

Coffee break

10:15–11:30

Collection, transport, isolation. Mikael Kubista, TATAA Biocenter.

11:30–12:30

Lunch

12:30–14:00

Storage of isolated material, quality control. Mikael Kubista, TATAA Biocenter.

14:00–14:15

Coffee break

14:15–15:30

Optimization of experimental workflows. Mikael Kubista, TATAA Biocenter.

Programmet är preliminärt. Kursen ges på engelska.

Pris: 1500 kr exkl. moms. I priset ingår fika, lunch och kursmaterial.
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Kurslokal meddelas senare.
Målgrupp: Kursen riktar sig till forskare, doktorander, biobankspersonal, biomedicinska analytiker och laboratorietekniker och annan personal som hanterar och analysera biologiska prover. Kursen är även lämplig för verksamhetschefer och kvalitetsansvariga som vill lära sig mer om kommande riktlinjer och standarder.
Arrangör: TATAA Biocenter inom ramen för SPIDIA.

» Anmälan till kurs i kvalitetssäkring av prover Använd den här länken om du enbart vill anmäla dig kurs i kvalitetssäkring 28 mars 2019.

» För anmälan till Nationell Biobankskonferens

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: