nationell biobankskonferens
Sök
Basic information in english
x
nationell biobankskonferens
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Kontakt

Vid frågor om anmälan, utställningen eller praktiska frågor kring posterpresentationerna kontakta Sweden MEETX AB:
E-post: biobank@meetx.se
Telefon: +46 (0)31 708 86 90

Vid frågor om programmet och abstracts kontakta programkommittén:
E-post: linda.paulson@vgregion.se
Telefon: +46 (0)700 82 50 65

Samarbetspartners

Programkommittén

Linda Paulson, sammankallande, chef Biobank Väst
Anders Johansson, provservicekoordinator Umeå Universitet
Karin Johansson, biobankssamordnare Örebro Biobank
Lena Brynne, chef Stockholms medicinska biobank
Lena Thunell, föreståndare Linköpings Biobanksfacilitet
Linda Paavilainen, forskningssamordnare Uppsala biobank
Marie Sverud, chef Regionalt biobankscentrum Södra Sjukvårdsregionen och biobankssamordnare Region Skåne

Lokal värd Biobank Väst

Linda Paulson, chef
Emma Hvitfeldt, kommunikatör
Katarina Peltz, biobankssamordnare
Wahida Sarwari, provservicekoordinator

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn
svenska

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: