nationell biobankskonferens
Sök
Basic information in english
x
nationell biobankskonferens
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Kurs i biobankning

I anslutning till konferensen erbjuds möjligheten att gå en grundläggande kurs inom biobanking. Kursen ges den 25 mars och syftar till att ge grundläggande kunskap kring hur humana prov som sparas i biobanker får hanteras, förvaras och användas.

Vi lyfter viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar, avtal och dokument skrivs och hur prover för biobankning praktiskt bör hanteras.

Kursen riktar sig till verksamhetschefer, forskare, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor, ny biobankspersonal och andra som kommer i kontakt med biobankning.

Preliminärt program (25 mars)

10:30-10:45 Välkommen och introduktion av kursen
10:45-11:45 Introduktion till biobankning och biobankslagen
11:45-12:45 Lunch
12:45-13:45 Etikprövning – hur fungerar det och vad bör man tänka på ur ett biobanksperspektiv?
13:45-14:30 Tillgång till prov för forskning biobanksansökan och avtal
14:30-14:45 Fika
14:45-15:30 forts. Tillgång till prov för forskning biobanksansökan och avtal
15:30-17:00 Viktiga aspekter vid provtagning och provhantering för biobankning

Anmälan till biobankskurs >>
Använd den här länken om du enbart vill anmäla dig till biobankskursen den 25 mars 2019.

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn
svenska

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: