Sök
Basic information in english
x
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Biobank Sverige (Nationella Biobanksrådet)

Adress

Biobank Sverige (Nationella Biobanksrådet)
c/o Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro sjukvårdsregion
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
E post:  info@biobanksverige.se
Kontakt SKL: www.skl.se

Arbetsutskott (AU):

Arbetsutskottet till Biobank Sverige består av ordförande för Biobank Sverige samt chefer för Regionala biobankscentum (RBC).
Möten: 6 gånger/år
Kontakt AU: Kontakta ditt Regionala biobankscentrum.

LADDA NED

Uppdragsbeskrivning och ledamöter

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: