x
Basic information in english

KONTAKT

DELA

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

Nationella Biobanksrådet

Adress

Nationella Biobanksrådet
c/o Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro sjukvårdsregion
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
E post:  info@biobanksverige.se
Kontakt SKL: www.skl.se

Arbetsutskott (AU):

Arbetsutskottet till Biobank Sverige består av ordförande för Biobank Sverige samt chefer för Regionala biobankscentum (RBC).
Möten: 6 gånger/år
Kontakt AU: Kontakta ditt Regionala biobankscentrum.

LADDA NED

Länkar