Sök
Basic information in english
x
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Biobank Sverige

Kontakta oss:

Om du har frågor kan du kontakta oss på e-post: info@biobanksverige.se

Inkomna förfrågningar till Biobank Sverige diarieförs och arkiveras. Tänk därför på att i möjligaste mån undvika att skicka med känslig information och personuppgifter som kan kopplas till en individ.

Adress

Biobank Sverige ( f.d. Nationella Biobanksrådet )
c/o Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro sjukvårdsregion
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
E post:  info@biobanksverige.se
Kontakt SKL: www.skl.se

Arbetsutskott (AU):

Arbetsutskottet till Biobank Sverige består av ordförande för Biobank Sverige samt chefer för Regionala biobankscentum (RBC).
Möten: 6 gånger/år
Kontakt AU: Kontakta ditt Regionala biobankscentrum.

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: