Sök
Basic information in english
x
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

BIOBANKSSAMORDNARE / mottagare av NEJ-TALONGER

Blekinge

Biobankssamordnare

Elisabeth Andersson

Tel: 0455-734122

elisabeth.andersson@ltblekinge.se

Biobankens registreringsnummer: 462

Mottagare av Nej-talong

Regionalt Biobankscentrum Södra sjukvårdsregionen Biobank, Labmedicin Skåne 223 81 Lund

Tel: 046-275 29 81

rbcsyd@skane.se

Dalarna

Biobankssamordnare

Ulrika Pellas

Tel: 023-49 23 83

Ulrika.Pellas@ltdalarna.se

Biobankernas registreringsnummer: 874 (diagnostiska patologi prov) 873 (forskningsprover och nyinsamlade prov)

Mottagare av Nej-talong

Ulrika Pellas Patologi och Cytologi Dalarna Falu Lasarett 791 83 Falun

Hemsida

Gotland

Biobankssamordnare

Thomas Kunze

Tel: 0498-26 85 14

thomas.kunze@gotland.se

För biobank och biobankens registreringsnummer se Stockholm

Mottagare av Nej-talong

Thomas Kunze HoS Förvaltning Region Gotland 621 81 Visby

thomas.kunze@gotland.se

Gävleborg

Biobankssamordnare

Carina Hammarfjäll

Tel: 026-158564

biobank@regiongavleborg.se

Biobankernas registreringsnummer: 202 ( Laboratoriemedicin ) 534 ( Patologi/Cytologi ) 535 ( Klinisk Kemi ) 536 ( Bakteriologi/virologi)

Mottagare av Nej-talong

Carina Hammarfjäll Klinisk patologi och cytologi Gävle sjukhus 801 87 Gävle

Tel: 026-158564

biobank@regiongavleborg.se

Halland

Biobankssamordnare

Tomas Seidal, Eleonora Bruhn

Tel: 035-13 18 85, 035-14 78 15

tomas.seidal@regionhalland.se

Biobankens registreringsnummer: 325 (Klinisk Patologi & Cytologi)

Mottagare av Nej-talong

Regionalt Biobankscentrum Södra sjukvårdsregionen Biobank, Labmedicin Skåne 223 81 Lund

Tel: 046-275 29 81

rbcsyd@skane.se

Jämtland/Härjedalen

Biobankssamordnare

Agneta Lindberg

Tel: 063-14 75 98

agneta.lindberg@regionjh.se

Biobankens registreringsnummer: 398

Mottagare av Nej-talong

Agneta Lindberg FOUU staben Hus 10, plan 5 Östersunds sjuhus 831 83 Östersund

agneta.lindberg@regionjh.se

Jönköping

Biobankssamordnare

Jeanette Karlsmo

Tel: 010-24 25933

jeanette.karlsmo@rjl.se

Biobankens registreringsnummer: 868 ( Laboratoriemedicins kombinationsbank )

Mottagare av Nej-talong

Jeanette karlsmo Länssjukhuset Ryhov Medicinsk diagnostik Patologilaboratoriet 551 85 Jönköping

jeanette.karlsmo@rjl.se

Kalmar

Biobankssamordnare

Lena Lundström

Tel: 0480 - 448019

lena.lundstrom@ltkalmar.se

Biobankernas registreringsnummer: 488 ( Patologi/cytologi ) 490 ( Klinisk mikrobiologi ) 491 ( Klinisk kemi ) "

Mottagare av Nej-talong

Lena Lundström Diagnostiskt Centrum, Hus 17, plan 2 Länssjukhuset 391 85 Kalmar

Tel: 0480-448019

lena.lundstrom@ltkalmar.se

Kronoberg

Biobankssamordnare

Marie Jadner

Tel: 0470-58 75 13

marie.jadner@kronoberg.se

Biobankens registreringsnummer: 340

Mottagare av Nej-talong

Regionalt Biobankscentrum Södra sjukvårdsregionen Biobank, Labmedicin Skåne 223 81 Lund

Tel: 046-275 29 81

rbcsyd@skane.se

Norrbotten

Biobankssamordnare

Ella-Karin Blomqvist

Tel: 0920-282000/0923-761 46

ella-karin.blomqvist@norrbotten.se

Biobankens registreringsnummer: 3

Mottagare av Nej-talong

Biobanken Region Norrbotten Sunderby sjukhus, Laboratoriemedicin Avd för patologi och cytologi 971 80 Luleå

Region Skåne

Biobankssamordnare

Marie Sverud

Tel: 046-275 29 88

Marie.B.Sverud@skane.se

Biobankens registreringsnummer: 136

Mottagare av Nej-talong

Regionalt Biobankscentrum Södra sjukvårdsregionen Biobank, Labmedicin Skåne 223 81 Lund

Tel: 046-275 29 81

rbcsyd@skane.se

Hemsida

Stockholm

Biobankssamordnare

Lena Brynne

Tel: 08-517 730 31

lena.brynne@sll.se

Stockholms Medicinska Biobank Biobankens registreringsnummer: 914

Mottagare av Nej-talong

Stockholms medicinska biobank/Regionalt biobankscentrum Karolinska Universitetslaboratoriet c/o Landstingsstyrelsens förvaltning Box 225 50, 104 22 Stockholm

biobankscentrum.lsf@sll.se

Hemsida

Sörmland

Biobankssamordnare

Catharina Löwenmo

Tel: 073-0733396

catharina.lowenmo@dll.se

Biobankens registreringsnummer: 872

Mottagare av Nej-talong

Catharina Löwenmo Kvalitetsansvarig Laboratoriemedicin Box 110 Kullbergska sjukhuset 641 22 Katrineholm

Tel: 0150-74766 / 073-0733396

Catharina.Lowenmo@dll.se

Hemsida

Uppsala

Biobankssamordnare

Anna Beskow

Tel: 018-611 39 32

info@uppsalabiobank.uu.se

Biobankens registreringsnummer: 827

Mottagare av Nej-talong

Monika Nordin Uppsala Biobank Dag Hammarskjölds väg 38 751 85 Uppsala

info@uppsalabiobank.uu.se

Hemsida

Värmland

Biobankssamordnare

Hanna Fransson

Tel: 054-19 11 96

biobank@liv.se

Biobankens registreringsnummer: 924

Mottagare av Nej-talong

Hanna Fransson Klinisk Patologi Centralsjukhuset 651 85 Karlstad

Tel: 054-19 11 96

biobank@liv.se

Hemsida

Västerbotten

Biobankssamordnare

Johanna Åkerlund

Tel: 090-785 85 62

johanna.h.akerlund@vll.se

Biobanken Norr Biobankens registreringsnummer: 472

Mottagare av Nej-talong

Johanna Åkerlund Biobankscentrum NUS 901 85 Umeå

johanna.h.akerlund@vll.se

Västernorrland

Biobankssamordnare

Anders Henriksson

Tel: 060-18 14 86

anders.henriksson@lvn.se

Biobankernas registreringsnummer: 437 ( Avdelningen patologi och cytologi ) 438 ( Laboratoriemedicin Västernorrland )

Mottagare av Nej-talong

Anders Henriksson Laboratoriemedicin Västernorrland 851 86 Sundsvall

anders.henriksson@lvn.se

Västmanland

Biobankssamordnare

Anna Letterstål

Tel: 021-17 63 60

anna.letterstal@regionvastmanland.se

Biobankernas registreringsnummer: 554 (Patologi/cytologi ) 84 (Klinisk mikrobiologi) 442 (Klinisk kemi)

Mottagare av Nej-talong

Anna Letterstål Regionhuset Västmanlands sjukhus 721 89 Västerås

Hemsida

Västra Götaland

Biobanksamordnare

Katarina Peltz

Tel: 0761-11 71 57

katarina.peltz@vgregion.se

Biobank Väst Biobankens registreringsnummer: 890

Mottagare av Nej-talong

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Biobank Väst 413 45 Göteborg

rbcvast@vgregion.se

Örebro

Biobanksamordnare

Maria Svensson

Tel: 019-602 13 33

maria.svensson@regionorebrolan.se

Biobankernas registreringsnummer: 454 ( Laboratoriemedicinska kliniken ) 458 ( Kliniskt forskningscentrum )

Mottagare av Nej-talong

Örebro Biobank Campus-USÖ, X-huset Örebro Universitetssjukhus 701 85 Örebro

biobanksupplysningen@regionorebrolan.se

Hemsida

Östergötland

Biobankssamordnare

Gunilla Bergström

Tel: 010 – 103 44 03

gunilla.bergstrom@regionostergotland.se

Mottagare av Nej-talong

Gunilla Bergström Regionalt BiobanksCentrum Universitetssjukhuset 581 85 Linköping

gunilla.bergstrom@regionostergotland.se

Hemsida