Sök
Basic information in english
x
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Om Nationella Biobanksrådet

Nationella biobanksrådets (NBR) uppdragsgivare är region- och landstingsdirektörerna. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har på uppdrag av direktörerna fastställt NBR:s verksamhetsplan och budget samt är ägare till det material som utarbetas av NBR.

NBR är ett samverkansorgan inom SKL för biobanksfrågor och gemensam tillämpning av biobankslagen med dess föreskrifter. I rådet finns företrädare för landsting, universitet, Vetenskapsrådet, läkemedelsindustri, Sveriges Kommuner och Landsting inkluderande patientföreträdare och juridisk kompetens.

NBR arbetar för ett bättre resursutnyttjande bland vårdgivare, universitet, högskolor och industri som har att hantera biobanksprov inom sin respektive verksamhet, samt att underlätta hantering som följer av biobankslagens specifika krav på hälso- och sjukvården, till exempel vad gäller information och samtycke och tillhandahållande av prov för de godkända ändamålen.

LADDA NED

Ordlista

x

Gör en ny sökning: