forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet
BBMRI

Vårdprovsamlingar

I Sveriges biobanker finns över 150 miljoner sparade prov, primärt insamlade inom sjukvården för vård och behandling. Störst andel prov som sparas i landstingens/regionerna vårdprovsamlingar finns inom klinisk patologi och cytologi, men även inom följande avdelningar:

  • Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
  • Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
  • Klinisk genetik
  • Infektionskliniker
  • Neurologikliniker
  • Onkologikliniker
  • Transplantationskirurgi

Vårdprovsamlingar är i första hand avsedda för vård, diagnostik och behandling, men kan även tillgängliggöras för forskning om det finns ett etikgodkännande och patienter/provgivare har lämnat sitt samtycke.

För mer information om biobanker med befintliga prov sparade i vårdsyfte och hur du kan få tillgång till vårdprovsamlingar för din forskning, kontakta biobankssamordnaren i aktuellt landsting/region.

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: