forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet
BBMRI

Forskningsprovsamlingar

I svenska biobanker finns flera större forskningsprovsamlingar med prover från flertal provgivare. Tillgång till proverna och tillhörande information baseras på överenskommelse mellan forskare och biobanksansvarig. Forskaren som samlar in prover har dispositionsrätten till sin provsamling och har beslutsrätt över vad som proverna får användas. Detta innebär att biobanker inte kan utlämna prov utan ansvarig forskarens medgivande. Vid samarbetsförfrågningar skickas en förfrågan från biobanken till provsamlingsansvarig.

För att få information om vilka forskningsprovsamlingar som kan vara aktuella för samarbete kan man kontakta landstingens/regionernas biobanksamordnare (se kontaktuppgifter här ). Man kan också direkt kontakta biobankerna vid universitetssjukhusen, till exempel Uppsala biobank, Enheten för biobanksforskning vid Umeå universitet eller Karolinska Institutets (KI) biobank. Länkar till svenska universitetssjukhus med operativ biobanksservice finner du under biobanksservice.

En del forskningsprovsamlingar finns registrerade i BBMRI.se Sample Collection Register. Det är en nationell katalog med information om forskningsprovsamlingar i Sverige och Norden där forskare registrerat sina provsamlingar. Du hittar katalogen och mer information här.

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: