forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet
BBMRI

Informationsmaterial och riktlinjer

På Biobanksverige finns landstingens och regionernas gemensamt framtagna material för hantering av biobanksprov.

Bland dokumentationen finns bl.a. checklistor för tillgång till biobanksprov, instruktioner för ifyllande av ansökningsmallar, dokument om Roller och ansvar.

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: