x
Basic information in english

KONTAKT

DELA

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

Nyinsamling av prov för forskning

I samband med att studien planeras bör man kontakta aktuell biobank för information och rådgivning kring hur provinsamlingen i studien bäst kan planeras och vilka dokument som behövs.

Innan provinsamlingen kan starta måste dessa villkor vara uppfyllda,

  • Godkänd etikprövning
  • Patientinformation och samtycke framtaget
  • Rutiner och ansvar för kodning/pseudonymisering skall vara fastställda
  • Biobanksavtal ska finnas upprättat

En infrastruktur för standardiserad sjukvårdsintegrerad hantering och biobankning av prov för forskning framför allt för blod byggs nu upp vid landets biobanker.

Blod och andra vätskor

Den sjukvårdsintegrerade hanteringen för blod innebär att man för godkända, etikprövade projekt kan beställa biobanksprov via journalsystemet, som alikvoteras och frysförvaras i biobank. Med denna standardiserade process uppnås en hög och jämförbar kvalitet på proverna. All information om provet och dess preanalytiska hantering registreras i ett IT-stöd, ett s.k. LIMS. De landsting/regioner ännu inte har den sjukvårdsintegrerade hanteringen kan erbjuda andra lösningar för insamling av prov för forskningsändamål.

Vävnad

I flera landsting/regioner införs nu parallellt med de rutinmässigt arkiverade vävnadsproverna även en sjukvårdsintegrerad process för insamling av färskfrusen och paraffininbäddad vävnad för forskning. På samma sätt som för blod och vätskor registreras all information om vävnadsprovet och dess hantering i ett IT-stöd.

En nationell referensgrupp med representanter från alla universitetssjukhus finns för samordning av den sjukvårdsintegrerade hanteringen.

För mer information kontakta respektive biobank eller biobankssamordnare för aktuellt landsting/regionen.