forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet
BBMRI

Biobanksservice

Administrativt stöd: Om du behöver rådgivning i samband med att en forskningsstudie planeras, hjälp med biobanksansökan, utformning av patientinformation eller biobanksdelarna i etikansökan kan du kontakta biobankssamordnaren i ditt landsting/region eller Regionala biobankscentrum, RBC.

Operativt forskningsstöd: Vid universitetssjukhusen finns samarbete mellan universitet och landsting/regioner som kan ge dig riktat stöd för forskning. De kan bland annat erbjuda omhändertagande av värdefulla provsamlingar, kvalitetskontrollerad förvaring samt elektronisk dokumentation med säker spårbarhet. Du hittar universitetssjukhusen som erbjuder biobanksservice till höger (under LÄNKAR)

Forskning ställer stora krav på tillgång till biobanksprov med känd kvalitet som underlag.  En enhetlig, standardiserad och säker hantering av biobanksprov och tillhörande information är av avgörande betydelse för att kunna förvara, spåra, jämföra, sortera, transportera, utbyta och analysera prov på ett kvalitetssäkert sätt. Läs gärna mer om sjukvårdsintegrerad insamling och biobankning av prov för forskning här.

I kartan nedan kan du få en överblick var i landet det erbjuds administrativ och operativ biobanksservice.