forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet
BBMRI

Biobankservice

Rådgivning i samband med att en forskningsstudie planeras och processen med ansökningsmallar, utformning av patientinformation och biobanksdelarna i etikansökan erbjuds på flera håll i landet, både av biobankssamordnare och Regionala biobankscentrum, RBC.

Forskningsinfrastruktur och kompetenscentrum för biobanksfrågor
Vid universitetssjukhusen finns dessutom samarbete mellan universitet och landsting/regioner som kan ge riktat stöd för forskning.

Forskning ställer stora krav på tillgång till biobanksprov med känd kvalitet som underlag.  En enhetlig, standardiserad och säker hantering av biobanksprov och tillhörande information är av avgörande betydelse för att kunna förvara, spåra, jämföra, sortera, transportera, utbyta och analysera prov på ett kvalitetssäkert sätt.

Vid Sveriges universitetssjukhus erbjuds idag omhändertagande av värdefulla provsamlingar, inklusive kvalitetskontrollerad förvaring samt elektronisk dokumentation med säker spårbarhet.