x
Basic information in english

KONTAKT

DELA

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

Biobankservice

Rådgivning i samband med att en forskningsstudie planeras och processen med ansökningsmallar, utformning av patientinformation och biobanksdelarna i etikansökan erbjuds på flera håll i landet, både av biobankssamordnare och Regionala biobankscentrum, RBC.

Forskningsinfrastruktur och kompetenscentrum för biobanksfrågor
Vid universitetssjukhusen finns dessutom samarbete mellan universitet och landsting/regioner som kan ge riktat stöd för forskning.

Forskning ställer stora krav på tillgång till biobanksprov med känd kvalitet som underlag.  En enhetlig, standardiserad och säker hantering av biobanksprov och tillhörande information är av avgörande betydelse för att kunna förvara, spåra, jämföra, sortera, transportera, utbyta och analysera prov på ett kvalitetssäkert sätt.

Vid Sveriges universitetssjukhus erbjuds idag omhändertagande av värdefulla provsamlingar, inklusive kvalitetskontrollerad förvaring samt elektronisk dokumentation med säker spårbarhet.

BARC- en databas över molekylära verktyg för analys av biobanksprov
Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av Biologiska Prover (BBMRI.se) har utvecklat databasen BARC -en databas över molekylära verktyg för analys av biobanksprov i forskningssyfte och för kliniska projekt.

BARC är en fritt tillgänglig katalog som beskriver vilken kompetens och vilka molekylära analysresurser för analys av biobanksprov som finns i Sverige. Katalogen är utformad för att informera forskare hur man bäst utnyttjar sparade prov och var man kan hitta lämpliga analysmetoder.

(Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) eller Nationella biobanksrådet (NBR) kan inte garantera att information som presenteras på BARCs webbplats är tillgänglig, fullständig eller riktig. Varken SKL eller NBR tar ansvar för några som helst skador, förluster eller annat som kan komma att drabba användaren till följd av att webbplatsen används).