forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
English
Nationella Biobanksrådet
BBMRI

Biobanksservice

Administrativt stöd

Om du behöver rådgivning i samband med att en forskningsstudie planeras, hjälp med biobanksansökan, utformning av patientinformation eller biobanksdelarna i etikansökan kan du i ditt landsting/region kontakta:

Biobankssamordnaren >> KONTAKT

och/eller

Regionala biobankscentrum (RBC) >> KONTAKT

Operativt forskningsstöd 

Vid universitetssjukhusen finns samarbete mellan universitet och landsting/regioner som kan ge dig riktat stöd för forskning. De kan bland annat erbjuda omhändertagande av värdefulla provsamlingar, kvalitetskontrollerad förvaring samt elektronisk dokumentation med säker spårbarhet. Du hittar universitetssjukhusen som erbjuder biobanksservice till höger under LÄNKAR.

Stöd vid sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB)

Forskning ställer stora krav på tillgång till biobanksprov med känd kvalitet som underlag.  En enhetlig, standardiserad och säker hantering av biobanksprov och tillhörande information är av avgörande betydelse för att kunna förvara, spåra, jämföra, sortera, transportera, utbyta och analysera prov på ett kvalitetssäkert sätt.

Om du behöver rådgivning gällande sjukvårdsintegrerad insamling och biobankning av prov för forskning och vill kunna samla prov på  flera sjukhus i Sverige genom sjukvårdsintegrerad biobankning kan du kontakta:

Provservicekoordinatorer >> LÄS MER

 

 

svenska