Sök
Basic information in english
x
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Biobanker, etik & juridik – ny helpdesk hösten 2018

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) ansvarar för den etik och juridik-helpdesk som Biobank Sverige lanserar under hösten 2018. Du som arbetar med biobanksforskning kommer att kunna skicka in dina frågor och få svar från etiker och jurister.

Forskning på mänskliga vävnadsprover för med sig ett antal etiska och juridiska aspekter. Frågorna det för med sig behöver hanteras på ett professionellt och konstruktivt sätt. Den föreslagna nya lagen om biobanker, nya och befintliga lagar om personuppgifter, allmänhetens tillgång till information och sekretess påverkar vad som kan och inte kan göras med biobanker och data. Att lagar delvis överlappar, ger svar som skiljer sig åt på vissa frågor och helt misslyckas med att ta itu med andra utgör ett stort hinder för forskare.
Helpdesken kommer att ge råd till forskare som har frågor om etik och juridik. Centrum för forsknings- och bioetik ingår i ett stort nätverk av personer med kompetens inom olika juridiska och etiska områden.

Etik & juridik-helpdesk kommer att erbjuda:
• Råd om specifika etiska problem för forskare, till exempel hur svensk lagstiftning om dataskydd eller etisk granskning tolkas för specifika projekt.
• Tillgång till en kunskapsdatabas med riktlinjer, mallar för materialöverföring, informerat samtycke och uppförandekoder.
• Undersökningar av etiska och juridiska frågor i samband med biobank- och registerbaserad forskning. Resultaten publiceras i rapporter och fackgranskade (peer-reviewed) publikationer.
• Spridning av forskningsresultat inom bioetik och -lag till forskarvärlden genom Biobank Perspectives och Etikbloggen (på engelska: Ethics Blog).
• Utbildning om ELSI-frågor och forskningsetik.
• Deltagande i forskningsprojekt där vi kan ta ansvar för ELSI-arbetspaket och vara en del av ett integrerat tillvägagångssätt.
• Tillhandahålla förberedande material för att hjälpa universitet, forskningskonsortier och forskningsfinansiärer i sin dialog med myndigheter gällande remisser och policydokument.
• Utbyta information och diskussion med beslutsfattare och allmänheten, till exempel genom Etikbloggen (på engelska: Ethics Blog).

Vill du veta mer redan nu? Kontakta Camilla Östergren eller Mats G. Hansson vid Centrum för forsknings- och bioetik. Håll utkik på biobanksverige.se under hösten 2018 för att ställa dina frågor om biobanksforskning, etik och juridik.

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

LADDA NED

Länkar

Sök

Arkiv