Sök
Basic information in english
x
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Biobank Sverige tillsätter Provservicekoordinatorer

I takt med att sjukvårdsintegrerad biobankning implementeras inom allt fler landsting/regioner ökar efterfrågan att nyttja denna infrastruktur för nationella insamlingar av biobanksprov för forskning. För att underlätta för forskare/prövare samt involverade biobanker har en nationell rutin för samordning vid uppstart av nationella insamlingar inrättats.

Arbetet inleds med att forskaren/prövaren som vill starta en nationell provinsamling kontaktar sin provservicekoordinator där etikprövningen är genomförd/kommer att genomföras. Provservicekoordinator finns lokaliserade vid universitetssjukhus/universitet och kommer vara kontaktpunkt i arbetet med att planera provinsamlingen.

Kontaktuppgifter till Provservicekoordinatorerna är följande:

Göteborg: Wahida Sarwari, e-post: wahida.sarwari@gu.se

Stockholm: Michiko Mori, e-post: biobank@ki.se

Örebro: Helena Isaksson, e-post: helena.isaksson@regionorebrolan.se
Isak Demirel, e-post: isak.Demirel@oru.se

Linköping: Emma Ridell, e-post: biobank@liu.se

Uppsala: Karolin Bergenstråhle, e-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Umeå: Kerstin Enquist, (Provhantering) e-post: kerstin.enquist@vll.se
Elin Thysell, (Forskarstöd) e-post: elin.thysell@umu.se eller Anders Johansson (Forskarstöd), e-post: anders.p.johansson@umu.se

Skåne: Eva Ortega-Piano, e-post: eva.ortega-paino@med.lu.se

Målet är att forskaren/prövaren inte behöver upprepa samma information och önskemål till alla medverkande biobanker utan mycket kan skötas via kontakten med sin provservicekoordinator.
Med denna samordningsrutin vill biobankerna skapa en smidig process för nationella studierna samt ge en känsla av ”en ingång” för forskare som vill starta insamling av forskningsprov på flera sjukhus i Sverige.

Mer om Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) >>

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

LADDA NED

Länkar

Sök

Arkiv