allmanhet
Sök
Basic information in english
x
allmänhet
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Biobankslagen

Den 1 januari 2003 trädde biobankslagen (Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.) i kraft i Sverige. Biobankslagen reglerar hur prov från människa får sparas och användas.

Lagen är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling, förvaring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

Biobank Sverige verkar för en nationell samordning och enhetliga rutiner kring biobankslagen och dess praktiska tillämpning.

I dokumentet ”Introduktion och översikt” finns information om terminologi, roller och ansvar inom biobanksområdet, informations- och samtyckesfrågor, spårbarhet och integritet, m.m.

Tillsynsmyndighet och föreskrifter

Tillsynsmyndighet för biobankslagen är Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Biobankssamordnaren i respektive landsting/region ansvarar för att anmäla nya biobanker eller förändringar av befintliga biobanker till IVO.

Arbetet med föreskrifter hanteras av Socialstyrelsen.