allmanhet
Sök
Basic information in english
x
allmänhet
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Samtyckesbegränsning – Nej talonger

Här kan du ladda ner nej-talonger att på svenska och andra språk, samt nej-talonger för barn och vuxna som avser PKU-prov.

Därför är det värdefullt att prov sparas

Det främsta skälet till att det är värdefullt att prov sparas är att du som patient ska få en säkrare vård och behandling. Den som ställer diagnos kan behöva jämföra ett nytt prov med ett tidigare sparat prov på dig. Dina prov kan också vara värdefulla för oss alla. Med prov från många kan smittsamma sjukdomar kartläggas och förebyggas.

Sparade prov är också en förutsättning för forskning, som kan resultera i bättre möjligheter att förebygga och behandla sjukdomar. Alla forskningsprojekt ska godkännas av en etikprövningsnämnd. Sparade prov behövs också för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal och för kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården.

Om du är tveksam till att prov sparas

Är du osäker och vill tänka över ditt beslut kan det vara bra att samtycka till att provet sparas tillsvidare. Du kan alltid senare när som helst ändra dig genom att skicka in en underskriven nej-talong, som du kan få i samband med provtagningen eller skriva ut från den här hemsidan. Om det inte är angivet på nej-talongen vart den ska skickas ska den sändas till det landsting/region där provet togs.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor om biobankslagen, hantering av prov eller nej-talonger är du välkommen att vända dig till biobankssamordnaren i ditt landsting/region. Kontaktuppgifter finns HÄR