allmanhet
Sök
Basic information in english
x
allmänhet
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Därför är det värdefullt att spara prov

Det främsta skälet till att prov sparas är att du som patient ska få en säkrare vård och behandling. Den som ställer diagnos kan behöva jämföra ett nytt prov med ett tidigare sparat prov på dig. Så är det till exempel med många infektionssjukdomar. Ett prov kan också behöva skickas till en annan specialist för bedömning. Dina prov kan också vara värdefulla för oss alla. Med prov från många kan smittsamma sjukdomar kartläggas och förebyggas. Sparade prov behövs också för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal och för kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården.

Prov är också en förutsättning för forskning, som kan resultera i bättre möjligheter att förebygga och behandla sjukdomar, Alla forskningsprojekt som inleds ska godkännas av en etikprövningsnämnd. Etikprövningsnämnden bedömer om studien är viktig för vården och om den kan genomföras utan att en patients personliga integritet äventyras. Cancervården har exempelvis utvecklats avsevärt tack vare tillgången till både prov och information om patienter. Ett annat exempel är gynekologiska hälsokontrollen för kvinnor som resulterat i nationella vaccinationsprogrammet.

Personuppgifter och prov skyddas

De sparade proverna förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Personuppgifter som hör till provet noteras i patientjournalen och i särskilda register över prov. Alla personuppgifter skyddas av såväl sekretesslagen som patientdatalagen.

Prover från biobanker får inte lämnas ut i vinstsyfte eftersom det är förbjudet att handla med prov från en människa.

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: