allmanhet
Sök
Basic information in english
x
allmänhet
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Biobanksinformation till allmänheten

www.1177.se finns specifik biobanksinformation från det landsting/region som du tillhör.

Därför behöver prov sparas

Det finns flera tillfällen i hälso- och sjukvården då du behöver lämna prov, oftast blodprov eller vävnadsprov. De flesta prov som tas i hälso- och sjukvården är rutinprov som inte sparas. Rutinprov kasseras direkt efter analys.

Foto: Jan Lindmark

Ibland sparas prov i en s.k. biobank, efter att provet har analyserats, framförallt för din egen vård och behandling. Det främsta skälet till att prov sparas är att du som patient ska få en säkrare vård och behandling. Läkaren som ställer diagnos kan komma att behöva jämföra ett nytt prov med ett tidigare sparat prov.

Prov sparade i biobanker behövs också för utbildning av vårdpersonal samt till kvalitets -och utvecklingsarbete inom vården. Sparade prov är mycket värdefulla även vid forskning. Tillgång till samlingar av prov sparade i biobanker gör det möjligt att studera och kanske förebygga både folksjukdomar och mer ovanliga sjukdomar samt att utveckla nya läkemedel. För en forskningsstudie/klinisk prövning krävs alltid godkännande av etikprövningsnämnd och inhämtat samtycke från provgivaren.

Du kan läsa mer i broschyren ”Biobanken – Resurs för livet” om bakgrunden till att dina prov sparas i biobanker.

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: