allmanhet
Sök
Basic information in english
x
allmänhet
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Prov i biobankerna

Biobanksprov är allt från vätskor som blod, serum, plasma och saliv till fecesprov och vävnadsprov som biopsier, tumörer och organ. Ett biobanksprov ska alltid kunna spåras tillbaka till provgivaren och förvaras i en biobank som är registrerad hos IVO. Av de prov som sparas är den övervägande andelen för ändamålet vård och behandling (ca 95%). Dessa prov kan även användas i forskning om provgivaren lämnat samtycke och efter godkänd etikprövning. Prov för vård har registrerats sedan 1920-talet, men forskningsprover härrör från senare år. De största biobankerna omfattar prov som sparas inom klinisk patologi och cytologi följt av mikrobiologiska och immunologiska serumanalyser.

PKU-prov

I Sverige tas PKU-prov på alla nyfödda barn för att få reda på om barnet har medfödda ämnesomsättningssjukdomar eller sköldkörtelhormonbrist. Proven förvaras och hanteras i enlighet med biobankslagen. PKU-biobanken är den mest omfattande biobanken med avseende på antalet provgivare, vilken omfattar nästan alla svenskfödda efter 1975. PKU-biobanken finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Du kan läsa mer i informationsbladen ”Information om PKU-biobanken” och ”Föräldrainformation om PKU-provet”.

Foto: Shutterstock

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: