allmanhet
Sök
Basic information in english
x
allmänhet
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Prov i biobankerna

Av de prov som sparas är den övervägande andelen för ändamålet vård och behandling (ca 95%) men dessa prov kan även användas i forskning beroende på provgivarens samtycke och efter en godkänd etikprövning. Prov för vård har registrerats sedan 1920-talet, men forskningsprover härrör från senare år. De största biobankerna omfattar prov som sparas inom klinisk patologi och cytologi följt av mikrobiologiska och immunologiska serumanalyser. Den mest omfattande biobanken med avseende på antalet provgivare är PKU-biobanken som omfattar nästan alla svenskfödda efter 1975. 

Huvudman för en biobank som innehåller primära provsamlingar kan endast vara landsting/region och andra offentliga eller privata vårdgivare. En primär provsamling är provsamling som ingår i en biobank som inrättats i Sverige i en vårdgivares hälso- och sjukvårdsverksamhet, bevaras tillsvidare eller för en bestämd tid och vars ursprung kan härledas till den eller de provgivare från vilka materialet härrör.

Biobanker med andra huvudmän än vårdgivare kan endast innehålla sekundära provsamlingar och provsamlingar som inte omfattas av biobankslagen. En sekundär provsamling är en provsamling som lämnats ut från den biobank som ansvarar för den primära provsamlingen och vars ursprung även efter utlämnandet kan härledas till den eller de provgivare från vilka materialet härrör. Prov från en sekundär provsamling får enligt biobankslagen inte utlämnas vidare.

 

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: