allmanhet
Sök
Basic information in english
x
allmänhet
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Biobanker i Sverige

En biobank kan innehålla en eller flera provsamlingar bestående av biologiskt material som samlas in, förvaras, registreras och analyseras i avsikt att bevaras för olika ändamål som:

  • Vård, diagnostik, behandling och andra medicinska ändamål i en vårdgivares verksamhet
  • Kvalitetssäkring, utbildning, utvecklingsarbete
  • Forskning och klinisk prövning
  • Annan därmed jämförlig verksamhet

Foto: Staffan Claesson

Det finns ca 450 biobanker registrerade hos IVO. De mest omfattande biobankerna finns inom landstingen/regionerna där uppskattningsvis 90% av alla biobanksprov i Sverige finns lagrade. Det finns också biobanker i privat regi och vid universitet. Enstaka biobanker finns även vid statliga myndigheter, t ex. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

PKU-biobanken

I Sverige tas prov på alla nyfödda för att diagnosticera ett antal medfödda sjukdomar för vilka det är viktigt att starta behandling tidigt. Efter analyserna sparas proverna i PKU-biobanken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Du kan läsa mer om PKU-biobanken här.

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet för biobankslagen är Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) , som för register över alla biobanker i Sverige. Arbetet med föreskrifter av biobankslagen hanteras av Socialstyrelsen.

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: