allmanhet
Sök
Basic information in english
x
allmänhet
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Biobanker i Sverige

En biobank inom en vårdgivares hälso- och sjukvårdsverksamhet är en organiserad samling prov som tas emot, samlas in, förvaras, registreras, analyseras i avsikt att bevaras för olika ändamål som:

  • Vård, diagnostik, behandling och andra medicinska ändamål i en vårdgivares verksamhet
  • Kvalitetssäkring, utbildning, utvecklingsarbete
  • Forskning och klinisk prövning
  • Annan därmed jämförlig verksamhet

Det finns ca 450 biobanker registrerade hos IVO. Av dessa hanteras ca 300 av landstingen/regionerna och här finns de största provmängderna. Det finns också biobanker i privat regi, ca 200 och vid universitet, ca 60. Enstaka biobanker finns vid statliga myndigheter, t ex. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet för biobankslagen är Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) , som för register över alla biobanker i Sverige. Arbetet med föreskrifter av biobankslagen hanteras av Socialstyrelsen.

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: